Article 8119

Title of the article

INFLUENCE OF SYNTHETIC PEPTIDES ON THE INTER-HEALTH ASYMMETRY IN RATS WITH DIFFERENT PROFILE OF MOTOR LATERALIZATION IN CONDITIONS OF DESTRUCTION OF THE BASAL-LATERAL COMPLEX CORPUS AMYGDALOIDEUM 

Authors

Latynova Irina Vladimirovna, Candidate of biological sciences, associate professor, sub-department of clinical morphology and forensic medicine with a course of oncology, Medical Institute, Penza State University (40 Krasnaya Street, Penza, Russia), E-mail: latynovai@mail.ru
Fedorova Mariya Gennad'evna, Candidate of medical sciences, associate professor, head of the sub-department of clinical morphology and forensic medicine with a course of oncology, Medical Institute, Penza State University (40 Krasnaya Street, Penza, Russia), E-mail: fedorovamerry@gmail.com
Vishnyakova Zhanna Sergeevna, Candidate of biological sciences, associate professor, sub-department of clinical morphology and forensic medicine with a course of oncology, Medical Institute, Penza State University (40 Krasnaya Street, Penza, Russia), E-mail: zhanna_2000@mail.ru
Chudaeva Dar'ya Gennad'evna, Assistant, sub-department of clinical morphology and forensic medicine with a course of oncology, Medical Institute, Penza State University (40 Krasnaya Street, Penza, Russia), E-mail: chudaeva91@bk.ru 

Index UDK

577.112.6 

DOI

10.21685/2072-3032-2019-1-8 

Abstract

Background. The aim of the investigation – to study the influence of Semax and Selank on the interhemispheric asymmetry in rats with different motor lateralization profile under the conditions of destruction of the basal-lateral complex of corpus amygdaloideum.
Materials and methods. The change in the degree of hemispheric asymmetry in males of white mongrel rats is analyzed on the basis of the model of food behavior. Destruction of the corpus amygdaloideum was carried out by electrolytic method.
Results. The destruction of the basal-lateral complex of corpus amygdaloideum causes a change in interhemispheric relations in rats, which consists in suppressing motor skills to the previously preferred side. The studied peptides contribute to the restoration of impaired brain function and change motor asymmetry in rats. The effectiveness of Semax influence on interhemispheric relations in rats with right-side and left-side motor lateralization was shown, Selank showed its effects in rats with left-side motor lateralization.
Conclusions. The results indicate that Selank and Semax have the ability to restore impaired brain function in the conditions of destruction of the basal-lateral complex of corpus amygdaloideum through the regulation of functional interhemispheric asymmetry. 

Key words

Semax, Selank, peptide, interhemispheric asymmetry, corpus amygdaloideum, destruction 

Download PDF
References

1. Khavinson V. Kh., Ryzhak G. A. Vestnik Roszdravnadzora [Bulletin of the Federal Service for Surveillance in Health care]. 2010, no. 6, pp. 58–62. [In Russian]
2. Kamenskiy A. A., Myasoedov N. F., Levitskaya N. G., Andreeva L. A., Glazova N. Yu. Rossiyskiy fiziologicheskiy zhurnal [Russian physiological journal]. 2010, no. 10, pp. 1014–1023. [In Russian]
3. Kozlovskiy I. I., Belozertsev F. Yu., Semenova T. P., Zuykov A. V. et al. Eksperimental'naya i klinicheskaya farmakologiya [Experimental and clinical pharmacology]. 2008, vol. 71, no. 2, pp. 3–7. [In Russian]
4. Levitskaya N. G., Vilenskiy D. A., Vilenskiy E. A., Sebentsova E. A., Andreeva L. A., Kamenskiy A. A., Myasoedov N. F. Izvestiya Rossiyskoy akademii nauk. Ser. biologicheskaya [Bulletin of Russian Academy of Science. Series: Biology]. 2010, no. 2, pp. 231–237. [In Russian]
5. Sollertinskaya T. N., Shorokhov M. V., Kozlovskaya M. M., Kozlovskiy I. I., Sudakov K. V. Zhurnal evolyutsionnoy biokhimii i fiziologii [Journal of evolutionary biochemistry and physiology]. 2008, vol. 44, no. 3, pp. 1502–1510. [In Russian]
6. Kravchenko E. V., Ol'gomets L. M. Zhurnal vysshey nervnoy deyatel'nosti im. I. P. Pavlova [Journal of higher nervous activity named after I.P. Pavlov]. 2012, vol. 62, no. 4, pp. 453–464. [In Russian]
7. Fokin V. F., Ponomareva N. V., Krotenkova M. V., Konovalov R. N., Tanashyan M. M., Lagoda O. V. Asimmetriya [Asymmetry]. 2011, vol. 5, no. 1, pp. 5–20. [In Russian]
8. Bessalova E. Yu. Asimmetriya [Asymmetry]. 2011, vol. 5, no. 2, pp. 3–10.
9. Belenichev I. F., Bukhtiyarova N. V., Sereda D. A. Novosti meditsiny i farmatsii [Medicine and pharmacy news]. 2008, no. 5 (237), pp. 1–7. [In Russian]
10. Khronika VOZ [Chronicle of World Health Organization]. 1985, no. 3, pp. 3–9. [In Russian]
11. Buresh Ya., Bureshova O., Kh'yuston D. P. Metodiki i osnovnye eksperimenty po izucheniyu mozga i povedeniya [Methods and main experiments on the study of the brain and behavior]. Moscow, 1991, 268 p. [In Russian]
12. Chuyan E. N., Gornaya O. I. Neyrofiziologiya [Neurophysiology]. 2010, vol. 42, no. 3, pp. 247–254. [In Russian]
13. Paxinos G., Watson C. The rat brain in stereotaxic coordinates. 6th Edition. San Diego, California: Academic Press, 2007, 456 p.
14. Korzhevskiy D. E., Gilyarov A. V. Osnovy gistologicheskoy tekhniki [Basics of histological technology]. Saint-Petersburg: SpetsLit, 2010, 95 p. [In Russian]
15. Lakin G. F. Biometriya [Biometrics]. Moscow: Vyssh. shk., 1990, 352 p. [In Russian]
16. Latynova I. V., Gengin M. T., Sollertinskaya T. N., Solov'ev V. B., Zhivaeva L. V. Izve-stiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Meditsinskie nauki [University proceedings. Volga region. Medical sciences]. 2013, no. 4 (28), pp. 35–43.

 

Дата создания: 26.06.2019 09:17
Дата обновления: 26.06.2019 13:45